Stichting ExamAssist ontzorgt in examinering!

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en uitvoering van examens en zijn dé totaalaanbieder aan onderwijsinstellingen op het gebied van examinering, certificering en diplomering.

ExamAssist is de ‘linking pin’ aan zowel de onderwijs- als aan de examineringszijde voor
onderwijsinstellingen, waardoor deze worden ontzorgd en tevens verzekerd zijn van een sluitend kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen in één klap voldoen aan alle eisen die de Inspectie van het Onderwijs verlangt.

Lees meer over ExamAssist