default-header

Mediation

De oplossing begint meestal bij het begrijpen van het probleem.

Onderwijsinstellingen werken met mensen, en waar mensen werken ontstaan ook conflicten. En soms lost een probleem zich maar moeizaam op of ontstaan er zelfs grote problemen die u veel tijd, energie en geld (kunnen) kosten. Dergelijke problemen in onderwijsland zijn onder te verdelen in:

 1. Een conflict met studenten
 2. Een conflict met ouders
 3. Een conflict tussen collega’s
 4. Een conflict met belanghebbenden

ExamAssist heeft veel deskundigheid in het oplossen van conflictsituaties. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor mediation en waar nodig zullen wij u doorverwijzen naar juridische bijstand.

 

 1. Een conflict met studenten
  Leerlingen en studenten staan vaak onder hoge druk als het gaat om schoolprestaties. Als die dan even iets minder zijn, ligt dat ‘niet aan henzelf’. Dit leidt soms tot conflicten, die meestal dan wel weer met een goed gesprek zijn op te lossen. Soms is er echter meer aan de hand of is een interventie nodig. ExamAssist biedt dan een onafhankelijk luisterend oor en komt met passende maatregelen om iedereen weer op hetzelfde spoor te krijgen.
 1. Een conflict met ouders
  Ouders zijn vaak de sturende kracht achter de student. Schoolprestaties en examenresultaten worden afgemeten aan die van andere kinderen of men wil simpelweg het allerbeste voor hun puberkind. Conflicten over de schoolprestaties van hun kinderen gaan vaak over de aanpak van de school. In conflictsituaties kan ExamAssist het gesprek overnemen om zo ouders en schoolleiding  weer op één lijn te krijgen.
 1. Conflicten tussen collega’s
  Ook bij een onderwijsinstelling werken mensen met verschillende achtergronden, expertises, interesses, doelstellingen en (verborgen) agenda’s. Conflicten tussen collega’s of tussen leiding en werknemer kunnen leiden tot irritaties, vervelende spelletjes, maar ook tot uitval door ziekte en tot juridische interventies. Mediation heeft zich in dergelijke situaties al veelvuldig bewezen en is een prima middel om te komen tot een passende oplossing. ExamAssist is u graag van dienst.
 1. Een conflict met belanghebbenden
  Een onderwijsinstelling heeft te maken met vele belanghebbenden: Studenten, ouders en het eigen personeel, maar ook omwonenden, leveranciers, gemeente of dienstverleners. Het is van groot belang een conflict zo snel mogelijk tot een oplossing te loodsen. Naast reputatieschade kunnen ook de financiële gevolgen groot zijn.