default-header
HomeProjectenKlachten, bezwaar en beroep

Klachten, bezwaar en beroep

Onderwijsinstellingen hebben net als alle andere instellingen, organisaties en bedrijven regelmatig te maken met klachten, bezwaren en/of beroepsprocedures. Maar wat is het verschil? En wat moet u er mee?

Een klacht is een ‘uiting van ontevredenheid’. Zodra een klacht binnenkomt, onderneemt de onderwijsinstelling actie. Gelukkig kunt u met een goed gesprek en (hernieuwde) afspraken meestal komen tot een passende oplossing. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan is mediation vaak een goed alternatief.

Een klacht is ook een uiting van betrokkenheid. Binnen het onderwijs wordt veel mondeling geklaagd, maar opvallend weinig klachten komen volgens procedure bij de examencommissie terecht. Op grond van een klacht kan een examencommissie binnen de eigen organisatie het daadwerkelijke verloop van examens onderzoeken en verbeteren. Een klacht geldt binnen het bedrijfsleven niet voor niets als een gratis advies!

Bij een bezwaar is de bezwaarmaker het niet eens met de uitspraak van de onderwijsinstelling of examencommissie. U kunt een bezwaar toekennen en werken aan een oplossing, of u legt het bezwaar naast u neer. In dat geval kan de bezwaarmaker in beroep gaan en zijn bezwaar voorleggen aan de beroepscommissie van de instelling.

ExamAssist heef een eigen, onafhankelijke Beroepscommissie, die het bezwaar en het beroep nog eens kritisch tegen het licht houden: is het bezwaar gegrond, zijn de procedures correct doorlopen, is de geboden oplossing afdoende of juist niet, etc. etc.

Wilt u gebruik maken van onafhankelijke Beroepscommissie van ExamAssist, neem dan contact met ons op