default-header
HomeProjectenLid Constructeurs / vaststellers

Lid Constructeurs / vaststellers

Een examen maken is een vak apart.

Veel examenorganisaties en onderwijsinstellingen kopen examens in bij erkende leveranciers. Deels vanwege kwaliteitseisen, deels vanwege verplichte externe validering. Ook komt het voor dat een examenorganisatie of onderwijsinstelling een eigen examen wil ontwikkelen.

Denk bijvoorbeeld aan de keuzedeelexamens voor het MBO. Maar:

  • Hoe schrijf je op hoe een examen zou moeten verlopen?
  • Welke prestatie moet de examenkandidaat laten zien?
  • Wat moet die kandidaat voorbereiden?
  • Wat moet die kandidaat presteren in een praktijksetting?
  • Welke apparatuur moet hij bedienen?
  • Is er sprake van klantcontact of samenwerking met collega’s?
  • Welke onderdelen van het examen vinden plaats in het examengesprek of criteriumgericht interview?
  • In welke omstandigheden vindt het examen plaats?
  • En welke onderdelen uit een kwalificatie zoals werkprocessen of kerntaken zijn aan de orde?

In een correct constructieproces ontwikkelt een constructeur het examen. Een vaststeller controleert binnen datzelfde constructieproces of het geconstrueerde examen voldoet aan de eisen. Welke onderdelen van het examen zijn in orde, welke onderdelen vergen aanpassing en hoe zou een aanpassing er uit kunnen gaan zien.

ExamAssist heeft ervaring in het constructieproces. Zowel in construeren als in het vaststellen van examens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het construeren van proeven van bekwaamheid in een bepaald format of het maken van examens voor keuzedelen.