default-header

Praktijkexamens

Praktijkexamens worden gegeven in situaties van beroeps- of praktijkleren. Met het praktijkexamen kunnen één of meer werkprocessen worden geëxamineerd. Er zijn twee soorten praktijkexamens:

  1. De Proeve van Bekwaamheid
  2. Het Examenproject

Bij de Proeve van Bekwaamheid worden de werkprocessen in de feitelijke praktijk getoetst, dus bij het praktijkleerbedrijf. Het Examenproject gaat uit van een gesimuleerde omgeving. Dit kan op de onderwijsinstelling zijn, maar ook elders.

Het toetsen van praktijkexamens is vaak lastiger dan gedacht. Veelal spelen lokale of tijdelijke factoren een rol tijdens de examinering. Ook de rol van de praktijkbegeleider is vaak niet helemaal uit te sluiten.

Een onafhankelijke examinering, op basis van vooraf gedefinieerde parameters is essentieel. Evenzo van belang is het opstellen van het examen zelf: aan welke kwalificaties moet de kandidaat voldoen? In aantal of in percentage?

ExamAssist heeft ruime ervaring met praktijkexamens. Onze constructeurs weten waar ze rekening mee moeten houden en kennen de valkuilen als geen ander. U bent verzekert van een praktijkexamen dat moeiteloos door de vaststellingscommissie kan worden geleid.

Onze ervaren examinatoren en assessoren zijn altijd onafhankelijk