default-header

Over ExamAssist

Stichting ExamAssist ontzorgt in examinering! Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en uitvoering van examens en zijn dé totaalaanbieder aan onderwijsinstellingen op het gebied van examinering, certificering en diplomering.

Bij Stichting ExamAssist (kortweg: ExamAssist) werken professionals, examendeskundigen en bedrijven samen om onderwijsinstellingen een pakket aan examenfaciliteiten te bieden. Hierbij is voor het MBO de Procesarchitectuur Examinering, inclusief de individuele examentaken, leidend. Voor het vmbo en HBO kunnen we op vergelijkbare wijze effectief en efficiënt bij de diverse onderdelen van het examen- en diplomaproces ondersteunen.

ExamAssist staat borg voor een strikte scheiding tussen de realisatie van de examenresultaten en het onderwijs, zowel in organisatie als in persoon:

  • De onderwijsinstelling realiseert de onderwijskwaliteit;
  • De ExamenCommissie van de onderwijsinstelling borgt de examen- en diplomakwaliteit;
  • ExamAssist levert individuele examendiensten binnen dit proces.

ExamAssist is de ‘linking pin’ aan zowel de onderwijs- als aan de examineringszijde voor onderwijsinstellingen, waardoor deze worden ontzorgd en tevens verzekerd zijn van een sluitend kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen in één klap voldoen aan alle eisen die de Inspectie van het Onderwijs verlangt.

ExamAssist biedt voor onderwijsinstellingen naast een totaalpakket ook individuele diensten op maat.