default-header
HomeTrainingenConstructeurs / vaststellers

Constructeurs / vaststellers

Citaat uit Functieprofielen NVE 2018:

“Een examenconstructeur ontwikkelt examens waarmee kandidaten beoordeeld worden op hun kennis, vaardigheden of competenties. De examens dienen te voldoen aan de beschrijving in het examenplan en aan gestelde kwaliteitseisen. De vaststeller of lid van de vaststellingscommissie controleert de kwaliteit van de exameninstrumenten vóór afname opdat de examencommissie de examenresultaten kan gebruiken bij de beslissing over diplomering.”

‘Oefening baart kunst’ gaat ook op voor constructeurs en vaststellers:
Tijdens de training voor beide examenfuncties gaat het zowel om construeren als vaststellen.

  • Wat staat er in de kwalificatie over de eisen aan de beginnend beroepsbeoefenaar?
  • Welke kennis, vaardigheden en beroepshouding moet de bekwame examenkandidaat vertonen?
  • Welke prestatienormen kan de constructeur aangrijpen om tot een examenopdracht te komen?
  • Wat heeft de constructeur aan opdracht geformuleerd bij de kwalificatienormen?
  • Wat leest de vaststeller in die formulering?
  • Hoe zou die formulering van de opdracht beter, scherper, nog doeltreffender kunnen?
  • Is het taalgebruik binnen de examenopdracht correct?
  • Blijft de opdracht leesbaar voor de examenkandidaat op zijn opleidingsniveau?

Genoeg stof tot presteren, verbeteren en elkaar beter maken door coaching in de training.
Een groep cursisten kan tijdens de training direct aan de slag met het eigen format, de eigen examens en examenplannen. Het resultaat van de training is naast bekwame constructeurs ook daadwerkelijke productie voor de eigen examenorganisatie.

 Download Factsheet Basistraining Constructeur & Vaststeller

 Download Factsheet Basistraining Constructeur

 Download Factsheet Basistraining Vaststeller

 Download Factsheet Onderhoudstraining Constructeur & Vaststeller

 Download Factsheet Onderhoudstraining Constructeur

 Download Factsheet Onderhoudstraining Vaststeller