default-header
HomeTrainingenExaminatoren / assessoren

Examinatoren / assessoren

Citaat uit Functieprofielen NVE 2018:

“Een examinator beoordeelt kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten. De beoordeling bestaat uit een examenresultaat (uitslag/cijfer) met een onderbouwing aan de hand van antwoordmodel of beoordelingscriteria. De beoordeling kan betrekking hebben op observatie van de kandidaat, schriftelijk werk of andere bewijzen van diens kennis, vaardigheid of competentie.”

De examinator constateert wat een examenkandidaat kent, kan of wat zijn competentie is.

In de training komt het examenproces grondig aan de orde: Wat moet de examinator doen en vooral ook laten om de examenkandidaat optimaal te laten presteren?
In de training wordt geoefend op de verschillende fasen in het examenproces.
Een examinator observeert, verzamelt bewijzen en registreert feiten over de prestatie van een examenkandidaat. Vervolgens vergelijkt de examinator de feiten met de norm in het betreffende examen. Uit die vergelijking constateert de examinator of de prestatie ja dan nee voldoet aan de norm. Dit leidt tot de beoordeling.

Ook hier is het zaak te oefenen in verschillende situaties. Oefenen met trainingsacteurs, waar je als examinator ‘gedrag’ kunt bestellen. Oefenen van lastige situaties. Menig trainingsdeelnemer heeft ervaren hoeveel energie er in een goed examen gaat zitten. Hoe geef je feedback? Hoe komt die feedback over? Hoe beperk je de spanning voor de examenkandidaat? Hoe houd je het veilig voor de examenkandidaat én voor jezelf? Menig trainingsdeelnemer is met veel positieve ervaringen naar huis gegaan om zich voor te bereiden op de certificering.

 Download Factsheet Basistraining Examinator (Assessor)

 Download Factsheet Onderhoudstraining Examinator (Assessor)

Download Factsheet