default-header
HomeCertificeringPersoonscertificering

Persoonscertificering

Omdat kennis en vakbekwaamheid niet tot in lengte van dagen vaststaan, geldt steeds vaker een persoonscertificaat als voorwaarde voor het mogen (blijven) verrichten van de werkzaamheden. Anders dan bij een diploma, is het bij een certificaat van belang telkens opnieuw de bekwaamheid aan te tonen. Dit kan door middel van een werkzaamheidsverklaring, bij- en nascholingen, trainingen, workshop etc, of het (opnieuw) afleggen van een examen.

Tijdens de persoonscertificering worden samen met de opdrachtgever of standsorganisatie de noodzakelijke en de gewenste competenties vastgesteld. Ook de manier van toetsen, opstellen en realiseren van trainingen en de feitelijke toetsing en verslaglegging worden met de opdrachtgever vastgesteld.

De voordelen van persoonscertificering zijn evident:

  • Personen kunnen zich kwalificeren, wat als een beloning wordt ervaren
  • Er ontstaat een positieve kwaliteitsbeleving bij het personeel
  • Bedrijven krijgen inzicht in de positieve en minder positieve punten van hun personeel
  • Procedures worden beter uitgevoerd en geborgd
  • Bedrijven én personen kunnen zich positief onderscheiden ten opzichte van derden
  • De organisatie kan precies in beeld brengen welke competenties waar in de organisatie aanwezig zijn

ExamAssist werkt met gedegen partners inzake Persoonscertificering.