default-header
HomeTrainingenLid examencommissie

Lid examencommissie

Citaat uit Functieprofielen NVE 2018:

“De examencommissie borgt dat de gediplomeerden voldoen aan de exameneisen voor het verkrijgen van een diploma of certificaat.”

Borgen betekent volgens Van Dale:

1 (techniek) beveiligen tegen losgaan: een moer borgen

2 (figuurlijk) beschermen tegen verwateren: ontwikkelingen borgen

Om te kunnen borgen als examencommissie, is gedegen overzicht over en inzicht in de examenorganisatie noodzakelijk. Daar hoort ook grip op en controle over alle daarin te ondernemen activiteiten bij.

Goed geregelde examens beperken het aantal herkansingen. Een goed gestructureerde aanpak beperkt ook de inspanningen van velen in het onderwijs. En daarmee zijn de kosten en uitgaven voor de examenorganisatie ook aanzienlijk te beperken.

In de training werkt de trainer met de trainingsdeelnemers aan het versterken van de kennis, vaardigheden en zeker ook houding van de competente examencommissie.

 Download Factsheet Basistraining Lid Examencommissie

Download Factsheet Onderhoudstraining Lid Examencommissie