default-header
HomeTrainingenPraktijkbegeleiders

Praktijkbegeleiders

Met name binnen het MBO zijn de praktijkbegeleiders en -opleiders vanuit het bedrijfsleven belangrijk voor de vorming van de studenten binnen het beroepsbedrijf.

In veel opleidingen is er ook sprake van examinering in de BeroepsPraktijkVorming (BPV). Dat vereist van de praktijkbegeleiders kennis en vaardigheden om naast begeleiding ook zo objectief mogelijk te beoordelen.

Scheiding  van onderwijs en examen is belangrijk. In diverse sectoren en branches is het bedrijfsleven zich bewust van vermenging, maar wil men betrokken zijn en blijven bij de beoordeling van de eigen student binnen het examen.

Afhankelijk van de onderwijsorganisatie of exameninstelling vinden er instructiebijeenkomsten, trainingen, cursussen en/of kalibratiesessies plaats waar de praktijkbegeleiders de wijze en normering bij de verschillende BPV-examens afstemmen.

De mogelijkheid van een training èn certificering als assessor is de meest vergaande vorm van kwaliteitsbewaking. Deze heeft voordelen voor zowel de examinerende organisatie als voor het bedrijfsleven zelf.

 Download Factsheet Basistraining Praktijkbegeleider

 Download Factsheet Onderhoudstraining Praktijkbegeleider